Slide background
Slide background
header_15
header_12
header_10
header_11
header_9
header_8
header_7
header_6
header_5
header_3
header_4

Cursos intensius

inlingua ofereix cursos intensius. Aquests cursos segueixen un mètode superintens. Un equip coordinat de professors, seleccionat d’acord amb les necessitats requerides, es concentra exclusivament en els objectius dels alumnes. S’utilitza únicament l’idioma que es vol aprendre i es produeix un diàleg constant, la qual cosa maximitza la pràctica de l’expressió oral.

La immersió lingüística és total i s’aconsegueix retenir tot allò que s’aprèn. A més, aquests cursos tenen tots els avantatges d’un curs individual, ja que són dissenyats d’acord amb les necessitats dels alumnes i aquests determinen el ritme a seguir.

Els alumnes poden escollir el nivell d’intensitat i les tarifes depenen de la durada del programa escollit.