Slide background
Slide background
header_15
header_12
header_10
header_11
header_9
header_8
header_7
header_6
header_5
header_3
header_4

Cursos particulars

Per a aquelles persones que tenen unes necessitats idiomàtiques específiques i també per a aquelles que disposen de poques hores per estudiar idiomes o tenen un horari laboral difícil de compaginar amb els estudis, inlingua els ofereix classes particulars d’idiomes, que es poden adaptar a la disponibilitat horària de l’alumne.

Amb aquesta modalitat de curs, l’alumne pot escollir el nombre de sessions, adaptant-les al seu temps disponible.

Detalls dels cursos:

  • L’alumne marca l’objectiu.
  • Es dissenya el curs d’acord amb les necessitats específiques de l’alumne (per adquirir destresa bàsica, per reactivar el llenguatge passiu, per preparar-se per a situacions concretes, etc.).
  • El curs avança al ritme marcat per l’alumne i els professors es concentren completament en les seves necessitats específiques.
  • L’alumne estableix el calendari en funció de la seva disponibilitat.
  • L’alumne decideix on tindran lloc les classes (a la feina, a casa seva o en un dels nostres centres).
  • Els preus depenen del nombre d’hores contractades.
  • Les classes fora dels centres inlingua poden estar subjectes a un recàrrec per les despeses de desplaçament.