Slide background
Slide background
header_15
header_12
header_10
header_11
header_9
header_8
header_7
header_6
header_5
header_3
header_4

DOTS First English (d’1 a 5 anys)

DOTS First English és un programa d’exposició primerenca a l’anglès, destinat a nens no nadius a partir d’1 any.

Durant els primers cinc anys de vida, els nens desenvolupen totes les connexions neuronals relacionades amb l’adquisició del llenguatge i la discriminació dels sons. És per això que, si són exposats a l’anglès des de ben petits, n’adquireixen la comprensió i la fonètica d’una manera més acurada.

Els nens tenen interès i curiositat per tot allò que els envolta. Aprenen a través dels sentits, imitant, experimentant, repetint i interactuant amb altres nens en un ambient propici. És per això que el programa es basa en el desenvolupament cognitiu del nen i comprèn les diferents àrees d’aquest desenvolupament: emocionals i afectives, intel·lectuals, motrius i relacionals.

Des de la primera classe, els nens s’exposen únicament a l’anglès tot prenent un rol actiu. D’aquesta manera, els nens comencen a entendre i a fer servir l’anglès per descobrir el món, per expressar sentiments i experiències, per relacionar-se… Aprenen, en definitiva, a utilitzar-lo en situacions comunicatives reals.

Grups:

per a nens d’1 any
per a nens de 2 anys
per a nens de 3 anys
per a nens de 4 anys
per a nens de 5 anys

Preus de DOTS First English:

– Matrícula (anual): 59 €

– Mensualitat: 75 €

– Material (anual): 68 €

www.dots-by-inlingua.com