Slide background
Slide background
header_15
header_12
header_10
header_11
header_9
header_8
header_7
header_6
header_5
header_3
header_4

Exàmens Oficials

inlingua és centre examinador oficial al Principat d’Andorra del TOEFL, TOEIC, TRINITY i TFIT. L’escola ofereix als seus alumnes una valoració pedagògica prèvia per decidir quin examen i nivell són els més adequats, d’acord amb els estudis o l’entorn professional de cadascú. D’altra banda, es fan classes preparatòries de forma més o menys intensiva amb professors especialitzats.

Titulacions proporcionades per inlingua:

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

El TOEFL és un test que mesura de forma precisa i fiable el nivell de competència en anglès. Aquest test té un enfocament acadèmic: avalua la capacitat de les persones no nadiues per emprar i entendre l’idioma tal com es parla, s’escriu i s’escolta en escoles superiors i universitats. No s’aprova ni se suspèn. El resultat obtingut consistirà en una puntuació final.

Més de 4.500 escoles superiors i universitats de tot el món exigeixen aquest certificat, avalant d’aquesta manera la seva acceptació internacional.

El test TOEFL IBT avalua quatre habilitats lingüístiques:

  • Comprensió escrita: mesura la capacitat per llegir i entendre textos acadèmics.
  • Comprensió oral: mesura la capacitat per entendre l’anglès tal com es parla a la universitat.
  • Expressió oral: mesura la capacitat per parlar en anglès.
  • Expressió escrita: mesura la capacitat per redactar textos de nivell universitari.

La puntuació màxima d’aquest test són 120 punts. Gairebé totes les universitats nord-americanes que l’inclouen com a requisit d’entrada estableixen un mínim de 70-80 punts.

Actualment inlingua Andorra, com a centre examinador oficial, ofereix una convocatòria mensual per a aquest examen.

Aquest examen té una validesa de dos anys.

Per a més informació i inscripcions: http://www.ets.org/toefl

TOEIC (Test of English for International Communication)

La prova TOEIC és un punt de referència de les habilitats lingüístiques, sobretot dins l’entorn laboral. De la mateixa manera que el TOEFL, també s’obté una puntuació final que serà la que determinarà si s’ha assolit el nivell suficient per complir els mínims establerts pels centres que així ho requereixin.

Moltes multinacionals, universitats i centres d’idiomes l’inclouen com a requisit d’entrada, tant per a professionals com per a estudiants de parla no anglesa. Es tracta d’una forma ràpida, precisa i garantida de mesurar els coneixements lingüístics necessaris.

inlingua Andorra, com a centre examinador oficial, ofereix convocatòries extraordinàries d’aquest examen a demanda.

Aquest examen té una validesa de dos anys.

Per a més informació i inscripcions: http://www.ets.org/toeic

TRINITY

Els exàmens del Trinity College avaluen l’anglès parlat per estudiants no nadius. Els candidats han de ser majors de 5 anys i no hi ha límit d’edat.

Els exàmens del Trinity College són calibrats externament pel Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) entre els nivells A1 i C2. Això fa que cada alumne tingui el seu grau. Hi ha tres tipus d’exàmens:

GESE (Graded Examinations in Spoken English) Hi ha dotze nivells diferents i s’avalua la part oral de l’idioma. Els candidats han de ser majors de 5 anys i no hi ha límit d’edat.

SEW (Spoken English for Work) Hi ha quatre nivells destinats a majors de 16 anys i al seu entorn laboral. S’avalua la part oral de l’idioma.

ISE (Integrated Skills in English) Són cinc exàmens multicompetència on s’avalua l’expressió i la comprensió orals i l’expressió i la comprensió escrites.

L’avaluació és un equilibri entre fluïdesa i precisió. Els examinadors volen saber què poden fer els candidats realment.

Hi ha una convocatòria anual durant el mes d’abril.

Per a més informació: www.trinitycollege.co.uk

TFIT

Per als interessats en la llengua francesa, inlingua és també centre oficial per realitzar l’examen TFIT (Test de Français International).

Per a més informació: www.ea.tfi-europe.com

Preparació per a exàmens oficials:

CAMBRIDGE

Reconeixement dels exàmens de Cambridge

Els exàmens de Cambridge ESOL són coneguts arreu del món per la seva qualitat i prestigi. Són reconeguts tant per institucions educatives com pel món empresarial com a garantia en l’avaluació i valoració de les competències lingüístiques en anglès, examinant cada habilitat lingüística en diferents contextos.

Raons per obtenir un certificat de Cambridge

Més de dos milions de persones es presenten anualment als exàmens d’anglès de Cambridge ESOL arreu del món. Els seus títols de reconeixement internacional acrediten el nivell de coneixement de l’idioma i són acceptats per un gran nombre d’institucions educatives i empreses de tot tipus.

Hi ha diferents nivells:

  • KET (Key English Test): nivell A2 (MECR)
  • PET (Preliminary English Test): nivell B1 (MECR)
  • FCE (First Certificate of English): nivell B2 (MECR)
  • CAE (Certificate in Advanced English): nivell C1 (MECR)
  • CPE (Certificate of Proficiency in English): nivell C2 (MECR)

Per als exàmens de Cambridge, podeu triar classes particulars o classes en grup.

Els certificats no tenen data de caducitat.

Per a més informació: www.cambridgeesol.org

DELF I DALF

Altres prestigiosos títols que es poden preparar a inlingua són, en francès, el DELF (nivells A1, A2, B1 i B2) i el DALF (nivells C1 i C2).

Per a més informació i inscripcions: www.ciep.fr/delfdalf

DELE

Preparem aquelles persones que vulguin examinar-se per obtenir el DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera), una titulació en llengua espanyola expedida per l’Institut Cervantes.

Per a més informació: www.cervantes.es/default.htm

EXAMEN OFICIAL DE LLENGUA CATALANA

inlingua també prepara els alumnes per a l’obtenció dels certificats de coneixements de català. A Andorra els interessats poden examinar-se dels nivells A, B i C.

Per a més informació: www.govern.ad