Slide background
Slide background
header_15
header_12
header_10
header_11
header_9
header_8
header_7
header_6
header_5
header_3
header_4

iOL – inlingua Online Learning

Aprendre idiomes a inlingua esdevé més professional, eficient i divertit gràcies a l’inlingua Online Learning (iOL).

L’iOL consisteix en una sèrie d’activitats i exercicis multimèdia que complementen les classes als centres inlingua, combinant d’aquesta manera els beneficis de les classes presencials a les nostres escoles amb l’ús de les noves tecnologies, com ara Internet.

Aquestes activitats complementàries proporcionen recursos pedagògics addicionals que enriqueixen la formació presencial i inclouen una gran varietat d’exercicis, facilitant així l’adquisició de nou vocabulari i el desenvolupament de la parla i la comprensió, a més d’incrementar el coneixement de la gramàtica i exercitar el llenguatge funcional.

L’iOL conté un llibre de treball per complementar i reforçar l’aprenentatge de les diferents llengües. Els alumnes disposen de referències i exercicis de gramàtica, exercicis de vocabulari, diccionaris, enllaços a pàgines web, etc. Un seguit d’icones que apareixeran a la pantalla ajudaran l’estudiant en tot moment. Els exercicis, de diferents tipus, estan classificats segons el nivell de l’alumne.

Amb els codis d’accés individual, cada estudiant pot connectar-se des de qualsevol ordinador a Internet i accedir a la seva fitxa personal de resultats, a les notícies i als diccionaris personals amb exercicis dinàmics de revisió de vocabulari.

L’iOL permet també als professors de preparar exercicis a mida per als seus alumnes, emprant les estructures gramaticals que els cal reforçar i el vocabulari tècnic que necessiten en cada cas. D’aquesta manera s’assegura un seguiment personalitzat de l’aprenentatge.

L’iOL està en constant evolució, desenvolupant nous continguts i adaptant-se a les noves tecnologies.

Beneficis per a l’alumne

Aprèn en qualsevol moment i des de qualsevol lloc
L’iOL està disponible les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any des de qualsevol lloc del món. Permet l’accés mòbil des d’una àmplia gamma de telèfons intel·ligents i tauletes.

Aprenentatge fet a mida
L’iOL permet generar fàcilment itineraris d’aprenentatge individualitzats per a un ensenyament d’idiomes fet a mida. Això el converteix en una excel·lent eina per ajudar l’alumne a treballar individualment.

Motivació extra
Aquest sistema, de fàcil ús, conté un ampli i variat ventall d’exercicis. D’altra banda, un sistema independent de missatgeria permet una comunicació fluïda amb els professors i amb els altres alumnes, fent que l’aprenentatge sigui molt més divertit per a l’usuari.

Avantatges per a l’empresa

Efectiu sistema de seguiment
El sistema de seguiment integrat registra la informació personal, les activitats i exercicis realitzats, les paraules consultades en el diccionari, els itineraris d’aprenentatge personalitzats i els resultats. Els centres inlingua poden enviar, a les empreses i als alumnes individuals, informes periòdics que controlen el progrés i mostren les activitats realitzades.

Tecnologia actualitzada
L’iOL ens permet reaccionar més ràpidament a les noves tendències. L’eina s’actualitza contínuament. Mitjançant l’iOL, les empreses poden oferir als seus treballadors un ensenyament d’idiomes de qualitat, amb tecnologies modernes i eficients i exercicis actualitzats.

 Millors resultats
L’iOL és una eina pràctica i divertida. Així doncs, els alumnes d’idiomes estaran motivats de cara a aprendre un nou idioma i milloraran els seus coneixements lingüístics molt més de pressa.

Continguts

Continguts generals
L’iOL inclou un ampli i variat ventall d’exercicis i materials de referència. Es tracta d’una eina dissenyada per ajudar a adquirir vocabulari, desenvolupar les habilitats d’expressió oral i comprensió auditiva i reforçar la comprensió gramatical i la pràctica del llenguatge funcional.

Itineraris d’aprenentatge predefinits
inlingua ha desenvolupat també continguts addicionals per a un aprenentatge d’idiomes eficient. Els itineraris d’aprenentatge són conjunts d’exercicis i activitats predefinides que han estat desenvolupats per lingüistes professionals d’inlingua. Aquests itineraris contenen exercicis addicionals per a totes les unitats dels principals nivells de les series Anglès Comercial i Anglès General dels materials inlingua, així com dels mòduls.

Exercicis fets a mida
L’iOL permet als professors d’inlingua dissenyar fàcilment tot tipus d’itineraris d’aprenentatge i exercicis individualitzats, amb la qual cosa s’obren moltes possibilitats a l’hora d’oferir als clients cursos i exercicis fets a mida, utilitzant, per exemple, vocabulari específic de l’àmbit empresarial de cada client.