Slide background
Slide background
header_15
header_12
header_10
header_11
header_9
header_8
header_7
header_6
header_5
header_3
header_4

Materials inlingua

Un dels factors que determinaran l’èxit en l’aprenentatge d’una llengua és l’existència d’un ampli ventall d’exclusius materials inlingua per aconseguir-ho.

Els materials inlingua han estat desenvolupats exclusivament per als centres inlingua per part d’experts de tot el món i no es poden comprar fora d’aquests centres.

Les escoles inlingua disposen d’un Centre de Recerca, Innovació i Desenvolupament propi on es dissenyen els materials pedagògics, adaptant-los a les més innovadores tendències en l’ensenyament d’idiomes.

Programa GPP

El programa d’inlingua GPP (General Purpose Program) és per a joves i adults, i és el més utilitzat als centres del Principat.

Aquest programa, que se segueix en tots els idiomes, ha estat creat pensant en aquelles persones que volen seguir un programa d’idiomes de caràcter general. Per això, el vocabulari i les situacions treballades s’inspiren en el món quotidià i inclouen aspectes socioculturals de l’idioma.

El programa GPP s’inicia en un nivell bàsic i permet adquirir un bon nivell de l’idioma, dotant l’estudiant de la gramàtica i el vocabulari bàsic, un nivell equivalent al C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) i a totes les puntuacions del TOEFL.

Tots els nivells del programa GPP consten d’un llibre de text, un llibre d’exercicis, un CD amb exercicis d’àudio complementaris i un CD-ROM multimèdia. I cada nivell es desenvolupa en un any acadèmic, de setembre a juny.

Materials impresos

Els llibres d’inlingua són concebuts com a material de suport per a les classes. Els textos s’adeqüen al nivell, a l’estructura lingüística, al vocabulari i al tema de la classe. Cada unitat inclou exercicis de seguiment, exercicis de comprensió oral i compendis lingüístics, així com activitats comunicatives i compendis de gramàtica, vocabulari i coneixements lingüístics.

Àudio

Cada llibre de text té un CD d’àudio que pot utilitzar-se durant la classe o a casa. També hi ha un CD de comprensió oral suplementari per als llibres de text 1-3 del programa APP.

Tauletes

Els alumnes d’inlingua poden utilitzar iPads o altres tauletes i smartphones per accedir a l’abundant oferta d’activitats de la nostra plataforma d’aprenentatge semipresencial. A les aules, d’altra banda, els professors disposen de tots els recursos necessaris per fer que les classes siguin interessants i variades.

Llibre del Professor

El llibre del professor (TRP) ofereix orientació detallada per a la presentació i la pràctica del vocabulari i les estructures, donant al professor un esquema clar a seguir durant tota la sessió. El TRP segueix la mateixa seqüència del llibre de text. Una de les seves característiques especials és que conté material de suport addicional per a cada unitat.