Slide background
Slide background
header_15
header_12
header_10
header_11
header_9
header_8
header_7
header_6
header_5
header_3
header_4

El mètode inlingua

inlingua disposa d’un mètode d’aprenentatge propi, i tots els professors reben una formació específica i constants actualitzacions per tal d’aplicar-lo correctament. Les escoles tenen també un equip de pedagogs qualificats, que treballen contínuament en la creació i millora dels materials. En aquest fet rau la coherència de tots els productes del nostre mètode, aplicat arreu del món, ja que totes les escoles ofereixen serveis de formació en idiomes seguint el mètode exclusiu inlingua.

El mètode està basat en dècades d’experiència en l’ensenyament d’idiomes i s’adapta a les necessitats d’un món en constant transformació, emfatitzant la comunicació directa a través de l’expressió oral.

La llengua parlada, per tant, té una importància fonamental. Els alumnes es concentren, en un primer terme, en les seves capacitats d’expressió oral, per tal de centrar-se posteriorment en la lectura i en les habilitats addicionals de comprensió auditiva i expressió escrita.

Tant si es necessita dominar un idioma per utilitzar-lo en el món laboral com si es tracta de superar un examen o simplement tenir desimboltura en aquell idioma, inlingua té un curs pensat per a cada persona.

Els nivells oferts a les escoles inlingua segueixen els nivells estipulats per l’ALTE (Association of Language Testers in Europe), reconeguda a tot Europa com la institució certificadora dels nivells adquirits en un idioma.

Els professors d’inlingua garanteixen que els alumnes experimentaran de forma seqüencial les etapes de presentació, pràctica i producció. En cadascuna d’aquestes etapes s’utilitza una àmplia gamma de tècniques i activitats didàctiques diferents, amb l’objectiu que les classes sempre siguin interessants i fructíferes. El volum total del temps emprat en cadascuna de les tres etapes pot variar lleugerament en funció del tema, el vocabulari o les estructures impartides.

Presentació

L’etapa de presentació ha de ser breu. En aquesta etapa el professor és qui dirigeix i centra l’atenció. El seu objectiu és presentar nous continguts lingüístics als alumnes, clarificant el seu significat i oferint-ne exemples d’ús. Es posa èmfasi en una pronunciació i entonació correctes. El professor recorre a preguntes perquè els alumnes participin en el procés.

Pràctica

En aquesta etapa els alumnes, controlats i guiats pel professor, exerciten oralment els continguts lingüístics presentats a l’etapa de presentació. L’objectiu és que els alumnes construeixin frases correctes en l’idioma que estan estudiant. La tasca del professor consisteix a incentivar i orientar els alumnes perquè parlin, corregint-los tots els errors comesos. Els professors intenten que tots els alumnes siguin capaços d’expressar-se en el nou idioma automàticament, amb el menor nombre d’errors i dubtes possible.

Producció

Quan els alumnes dominin l’estructura de l’idioma que estan estudiant i siguin capaços d’utilitzar-la de forma competent, arriba el moment d’iniciar l’etapa de producció. Aquí les activitats donen un major control a l’alumne, sobre què diu i com ho diu. L’etapa de producció permet als alumnes emprar l’idioma de forma més creativa: combinant elements nous amb elements anteriors, parlant d’ells mateixos, representant situacions, expressant opinions, resolent problemes, etc. En aquest cas, s’emfatitza l’ús conscient de l’idioma i no pas la mera repetició.