Adults

El mètode inlingua emfatitza la part oral de l’idioma, per bé que no es deixa de banda cap de les quatre habilitats lingüístiques (llegir, escriure, escoltar i parlar). inlingua disposa, per a tots els nivells d’idioma, de la línia de materials GPPGeneral Purpose Program, i de la línia de materials APPAccelerated Professional Program.

Seguint els nivells que estableix el marc europeu de referència lingüística, aquestes dues línies disposen de diversos materials per als estudiants, recursos per als professors i eines complementàries.

A inlingua es poden cursar classes particulars, per a aquelles persones que tenen unes necessitats idiomàtiques específiques o tenen un horari difícil de compaginar amb la feina o els estudis. Amb aquesta modalitat de curs, l’alumne pot escollir el nombre de sessions, adaptant-les al seu temps disponible.

D’altra banda, els cursos en grup tenen lloc un o dues vegades a la setmana i ofereixen un entorn d’aprenentatge actiu, variat i entretingut.

A més a més, inlingua ofereix els seus serveis a un gran nombre d’empreses i institucions del país, realitzant cursos d’idiomes de diferents modalitats, adaptats a les necessitats de cadascú.

Presencials

Formació en línia

my.inlingua es una plataforma dissenyada per l’equip pedagògic i tecnològic d’inlingua International, que permet la virtualització de la formació en idiomes.

Aquesta plataforma permet l’ensenyament i l’aprenentatge en cinc idiomes (anglès, francès, alemany, espanyol i italià) des del nivell A1 fins al C2.

Autoaprenentatge en línia

L’aprenentatge en línia ofert per inlingua, amb un ampli ventall d’opcions i recursos i amb un suport humà proper i altament qualificat, garanteix l’èxit en l’aprenentatge de la llengua triada.

Flex-e-book

El flex-e-book és una aplicació d’inlingua que permet descarregar els llibres del curs en versió digital i interactiva.

Aquesta aplicació està disponible per a diferents dispositius mòbils i permet personalitzar els materials segons les necessitats de cada alumne.

Amb aquesta eina, l’alumne pot practicar l’idioma en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, sense haver de tenir connexió a Internet.

Truca ara