inlingua Andorra

Virtual Classroom

Languages change your life

inlingua disposa de la infraestructura necessària per aprendre qualsevol idioma des de qualsevol indret.

Amb les classes virtuals, inlingua trasllada el seu coneixement en l’àmbit de l’ensenyament d’idiomes al món digital.

Mitjançant la plataforma WebEx, personalitzada per a inlingua perquè l’entorn digital esdevingui una aula amb totes les seves prestacions, s’ofereixen classes individuals i en grups reduïts (4 persones com a màxim) de qualsevol idioma en el moment que es determini. Les classes virtuals permeten veure el professor/a i els alumnes i interactuar com si fossin en una aula normal.

L’escriptori permet, a més, compartir qualsevol material que el docent cregui convenient per a la sessió, com ara un document escrit, un arxiu d’àudio o de vídeo, etc.

Amb les classes virtuals, inlingua apropa l’ensenyament d’idiomes als seus alumnes allà on siguin, 24 hores al dia i 365 dies a l’any.

Truca ara