inlingua Andorra

Cursos intensius

Languages change your life

inlingua ofereix cursos intensius. Un equip coordinat de professors i professores, seleccionat d’acord amb les necessitats requerides, es concentra exclusivament en els objectius de l’alumnat. S’utilitza únicament l’idioma que es vol aprendre i es produeix un diàleg constant, la qual cosa maximitza la pràctica de l’expressió oral.

La immersió lingüística és total i s’aconsegueix retenir tot allò que s’aprèn. A més, aquests cursos tenen tots els avantatges d’un curs individual, ja que són dissenyats d’acord amb les necessitats de l’alumnat i aquest determina el ritme a seguir.

Es pot escollir el nivell d’intensitat i les tarifes varien segons la durada del programa escollit.

Truca ara