iOPT

L’inlingua Online Placement Test (iOPT) permet al futur alumne saber quin és el nivell que té de l’idioma que vol estudiar.

Es tracta d’una eina flexible que s’adapta al nivell de cadascú. A mesura que va avançant el test, aquest va modificant el seu grau de dificultat d’acord amb les respostes rebudes.

 • Aquest test és flexible i eficient.
 • Ofereix diferents tipus de preguntes.
 • Es pot fer des de qualsevol lloc i des de qualsevol ordinador.
 • Permet avaluar els cinc nivells establerts pel Marc europeu comú de referència per a les llengües (A1-C2), amb una vintena de preguntes per a cada nivell.
 • El resultat arriba immediatament al centre escollit, amb una anàlisi detallada de la prova.

El test consisteix en preguntes de gramàtica i de vocabulari, presentades en formats diferents.

Quan el test arriba al centre inlingua escollit, aquest l’analitza acuradament per determinar el nivell exacte de l’alumne i oferir-li així el curs més adequat a les seves condicions.

iOL

Aprendre idiomes a inlingua esdevé més professional, eficient i divertit gràcies a l’inlingua Online Learning (iOL).

L’iOL consisteix en una sèrie d’activitats i exercicis multimèdia que complementen les classes als centres inlingua, combinant d’aquesta manera els beneficis de les classes presencials a les nostres escoles amb l’ús de les noves tecnologies, com ara Internet.

Aquestes activitats complementàries proporcionen recursos pedagògics addicionals que enriqueixen la formació presencial i inclouen una gran varietat d’exercicis, facilitant així l’adquisició de nou vocabulari i el desenvolupament de la parla i la comprensió, a més d’incrementar el coneixement de la gramàtica i exercitar el llenguatge funcional.

L’iOL conté un llibre de treball per complementar i reforçar l’aprenentatge de les diferents llengües. Els alumnes disposen de referències i exercicis de gramàtica, exercicis de vocabulari, diccionaris, enllaços a pàgines web, etc. Un seguit d’icones que apareixeran a la pantalla ajudaran l’estudiant en tot moment. Els exercicis, de diferents tipus, estan classificats segons el nivell de l’alumne.

Amb els codis d’accés individual, cada estudiant pot connectar-se des de qualsevol ordinador a Internet i accedir a la seva fitxa personal de resultats, a les notícies i als diccionaris personals amb exercicis dinàmics de revisió de vocabulari.

L’iOL permet també als professors de preparar exercicis a mida per als seus alumnes, emprant les estructures gramaticals que els cal reforçar i el vocabulari tècnic que necessiten en cada cas. D’aquesta manera s’assegura un seguiment personalitzat de l’aprenentatge.

L’iOL està en constant evolució, desenvolupant nous continguts i adaptant-se a les noves tecnologies.

BENEFICIS PER A L’ALUMNE

Aprèn en qualsevol moment i des de qualsevol lloc
L’iOL està disponible les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any des de qualsevol lloc del món. Permet l’accés mòbil des d’una àmplia gamma de telèfons intel·ligents i tauletes.

Aprenentatge fet a mida
L’iOL permet generar fàcilment itineraris d’aprenentatge individualitzats per a un ensenyament d’idiomes fet a mida. Això el converteix en una excel·lent eina per ajudar l’alumne a treballar individualment.

Motivació extra
Aquest sistema, de fàcil ús, conté un ampli i variat ventall d’exercicis. D’altra banda, un sistema independent de missatgeria permet una comunicació fluïda amb els professors i amb els altres alumnes, fent que l’aprenentatge sigui molt més divertit per a l’usuari.

AVANTATGES PER A L’EMPRESA

Efectiu sistema de seguiment
El sistema de seguiment integrat registra la informació personal, les activitats i exercicis realitzats, les paraules consultades en el diccionari, els itineraris d’aprenentatge personalitzats i els resultats. Els centres inlingua poden enviar, a les empreses i als alumnes individuals, informes periòdics que controlen el progrés i mostren les activitats realitzades.

Tecnologia actualitzada
L’iOL ens permet reaccionar més ràpidament a les noves tendències. L’eina s’actualitza contínuament. Mitjançant l’iOL, les empreses poden oferir als seus treballadors un ensenyament d’idiomes de qualitat, amb tecnologies modernes i eficients i exercicis actualitzats.

Millors resultats
L’iOL és una eina pràctica i divertida. Així doncs, els alumnes d’idiomes estaran motivats de cara a aprendre un nou idioma i milloraran els seus coneixements lingüístics molt més de pressa.

CONTINGUTS

Continguts generals
L’iOL inclou un ampli i variat ventall d’exercicis i materials de referència. Es tracta d’una eina dissenyada per ajudar a adquirir vocabulari, desenvolupar les habilitats d’expressió oral i comprensió auditiva i reforçar la comprensió gramatical i la pràctica del llenguatge funcional.

Itineraris d’aprenentatge predefinits
inlingua ha desenvolupat també continguts addicionals per a un aprenentatge d’idiomes eficient. Els itineraris d’aprenentatge són conjunts d’exercicis i activitats predefinides que han estat desenvolupats per lingüistes professionals d’inlingua. Aquests itineraris contenen exercicis addicionals per a totes les unitats dels principals nivells de les series Anglès Comercial i Anglès General dels materials inlingua, així com dels mòduls.

Exercicis fets a mida
L’iOL permet als professors d’inlingua dissenyar fàcilment tot tipus d’itineraris d’aprenentatge i exercicis individualitzats, amb la qual cosa s’obren moltes possibilitats a l’hora d’oferir als clients cursos i exercicis fets a mida, utilitzant, per exemple, vocabulari específic de l’àmbit empresarial de cada client.

CURSOS ONLINE

inlingua ofereix la possibilitat de fer un curs d’anglès sense desplaçaments. Des de casa i sense la necessitat de classes presencials, l’alumne pot seguir el temari al seu ritme.

Idiomes disponibles: anglès, francès, alemany, italià i espanyol.

 Detalls dels cursos:

 •  Realització del test de nivell, correcció i enviament de l’orientació pedagògica adaptada.
 • Adaptació continuada pel que fa a orientacions pedagògiques.
 • Consultes il·limitades al tutor.
 • Enviament d’exercicis complementaris.
 • Comunicació del tutor amb l’alumne, mitjançant missatges de correu electrònic, en cas que hi hagi un retard en el lliurament de tasques encomanades.
 • Elaboració d’un informe mensual adreçat a l’entitat que contracta el servei.
 • Una hora i mitja mensual de conversa, en petits grups, amb un professor d’inlingua.

CLASSES VIRTUALS

inlingua disposa de la infraestructura necessària per aprendre qualsevol idioma des de qualsevol indret.

Amb les classes virtuals, inlingua trasllada el seu coneixement en l’àmbit de l’ensenyament d’idiomes al món digital.

Mitjançant la plataforma WebEx, personalitzada per a inlingua perquè l’entorn digital esdevingui una aula amb totes les seves prestacions, s’ofereixen classes individuals i en grups reduïts (4 persones com a màxim) de qualsevol idioma en el moment que es determini. Les classes virtuals permeten visualitzar el formador i els alumnes i interactuar com si fossin en una aula normal.

L’escriptori permet, a més, compartir qualsevol material que el professor cregui convenient per a la sessió, com ara un document escrit, un arxiu d’àudio o de vídeo.

Amb les classes virtuals, inlingua apropa l’ensenyament d’idiomes als seus alumnes allà on siguin, vint-i-quatre hores al dia, tres-cents seixanta-cinc dies a l’any.

iOPT

L’inlingua Online Placement Test (iOPT) permet al futur alumne saber quin és el nivell que té de l’idioma que vol estudiar.

Es tracta d’una eina flexible que s’adapta al nivell de cadascú. A mesura que va avançant el test, aquest va modificant el seu grau de dificultat d’acord amb les respostes rebudes.

 • Aquest test és flexible i eficient.
 • Ofereix diferents tipus de preguntes.
 • Es pot fer des de qualsevol lloc i des de qualsevol ordinador.
 • Permet avaluar els cinc nivells establerts pel Marc europeu comú de referència per a les llengües (A1-C2), amb una vintena de preguntes per a cada nivell.
 • El resultat arriba immediatament al centre escollit, amb una anàlisi detallada de la prova.

El test consisteix en preguntes de gramàtica i de vocabulari, presentades en formats diferents.

Quan el test arriba al centre inlingua escollit, aquest l’analitza acuradament per determinar el nivell exacte de l’alumne i oferir-li així el curs més adequat a les seves condicions.

 

Menu