Formació en línia

És una plataforma dissenyada per l’equip pedagògic i tecnològic d’inlingua International, que permet la virtualització de la formació en idiomes.

Aquesta plataforma permet l’ensenyament i l’aprenentatge en cinc idiomes (anglès, francès, alemany, espanyol i italià) des del nivell A1 fins al C2.

my.vc

L’apartat my.vc (my Virtual Classroom) ofereix l’aula virtual on l’alumne seguirà lesseves classes d’idiomes, classes en grup o individuals.

En el cas dels grups, creats després de fer les proves de nivell, es manté una formació continuada amb els mateixos alumnes i professor, seguint en tot moment el mètode inlingua.

my.lab

L’apartat my.lab consisteix en un compendi d’exercicis interactius en línia de correcció immediata.

Hi ha exercicis per a tots els nivells i per a totes les destreses de l’idioma. Aquests exercicis estan dissenyats per reforçar els continguts que es treballen a classe i s’hi pot accedir des de l’ordinador, el telèfon mòbil o la tauleta tàctil.

my.conversations

Com a reforç addicional a les classes virtuals, l’alumne pot fer sessions de conversa en línia mitjançant my.conversations.

Amb tres alumnes més d’arreu del món, pot practicar l’expressió oral mentre aprofundeix en els temes tractats a classe.

Truca ara