inlingua Andorra

Go World!
(a partir de 10 anys)

Languages change your life

Go World! 1  és per a joves estudiants que han completat els llibres Junior 1 i Junior 2 i volen aconseguir el nivell A2 d’anglès.

El llibre es divideix en 15 unitats i té, a més, 15 unitats de pràctica addicional al final. Cada unitat conté activitats de vocabulari i de conversa, una pàgina de gramàtica i activitats de comprensió lectora, auditiva i escrita. Cada unitat de pràctica addicional consta de tres pàgines amb exercicis realment interessants i útils.

Les activitats del llibre són com les que apareixen a l’examen A2 Key for Schools de la Universitat de Cambridge, amb continguts que els estudiants haurien de saber en aquest nivell.

Go World! 2 s’esforça per tancar la bretxa entre A2 i B1 anglès.

Cada unitat revisa la gramàtica fonamental de l’A2 Key for Schools alhora que introdueix el vocabulari clau i les estructures de Preliminary for Schools.

Els estudiants exploraran aquest idioma objectiu a través de la discussió de temes acuradament seleccionats i estimulants distribuïts en 15 unitats diferents. A més dels exàmens, els estudiants també seran encoratjats a completar tasques interactives i realitzar presentacions orals durant el curs.

Truca ara