inlingua Andorra

iOL – inlingua
Online Learning

Languages change your life

Aprendre idiomes a inlingua esdevé més professional, eficient i divertit gràcies a l’inlingua Online Learning (iOL).

L’iOL consisteix en una sèrie d’activitats i exercicis multimèdia que complementen les classes als centres inlingua, combinant d’aquesta manera els beneficis de les classes presencials a les nostres escoles amb l’ús de les noves tecnologies, com ara Internet.

Aquestes activitats complementàries proporcionen recursos pedagògics addicionals que enriqueixen la formació presencial i inclouen una gran varietat d’exercicis, facilitant així l’adquisició de nou vocabulari i el desenvolupament de la parla i la comprensió, a més d’incrementar el coneixement de la gramàtica i exercitar el llenguatge funcional.

L’iOL conté un llibre de treball per complementar i reforçar l’aprenentatge de diferents llengües. L’alumne/a disposa de referències i exercicis de gramàtica, exercicis de vocabulari, diccionaris, enllaços a pàgines web, etc. Un seguit d’icones que apareixeran a la pantalla l’ajudaran en tot moment. Els exercicis, de diferents tipus, estan classificats segons el nivell de cadascú.

Amb els codis d’accés individual, cada estudiant es pot connectar des de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil a Internet i accedir a la seva fitxa personal de resultats, a les notícies i als diccionaris personals amb exercicis dinàmics de revisió de vocabulari.

L’iOL permet també als docents de preparar exercicis a mida per als seus alumnes, emprant les estructures gramaticals que els cal reforçar i el vocabulari tècnic que necessiten en cada cas. D’aquesta manera s’assegura un seguiment personalitzat de l’aprenentatge.

L’iOL està en constant evolució, desenvolupant nous continguts i adaptant-se a les noves tecnologies.

Beneficis per a l’alumnat

Comoditat
L’iOL està disponible les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any des de qualsevol lloc del món. S’hi accedeix amb l’ordinador o amb dispositius mòbils.

Aprenentatge fet a mida
L’iOL permet generar fàcilment itineraris d’aprenentatge individualitzats per a un ensenyament d’idiomes fet a mida. Això el converteix en una excel·lent eina per aprendre autònomament.

Motivació extra
Aquest sistema, de fàcil ús, conté un ampli i variat ventall d’exercicis. D’altra banda, un sistema independent de missatgeria permet una comunicació fluida amb el professor/a i la resta d’alumnes, la qual cosa fa que l’aprenentatge sigui molt més divertit.

Avantatges per a l’empresa

Efectiu sistema de seguiment
El sistema de seguiment integrat registra la informació personal, les activitats i els exercicis realitzats, les paraules consultades en el diccionari, els itineraris d’aprenentatge personalitzats i els resultats. Els centres inlingua poden enviar, a les empreses i als alumnes individuals, informes periòdics sobre el progrés i les activitats realitzades.

Tecnologia actualitzada
L’iOL ens permet reaccionar més ràpidament a les noves tendències. L’eina s’actualitza contínuament. Mitjançant l’iOL, les empreses poden oferir al seu personal un ensenyament d’idiomes de qualitat, amb tecnologies modernes i eficients i exercicis actualitzats.

Millors resultats
L’iOL és una eina pràctica i divertida. Això fa que els alumnes tinguin ganes d’aprendre el nou idioma i millorin els seus coneixements lingüístics molt més de pressa.

Continguts

Continguts generals
L’iOL inclou un ampli i variat ventall d’exercicis i materials de referència. Es tracta d’una eina dissenyada per ajudar a adquirir vocabulari, desenvolupar les habilitats de comprensió i expressió orals i reforçar la comprensió gramatical i la pràctica del llenguatge funcional.

Itineraris d’aprenentatge predefinits
inlingua ha desenvolupat també continguts addicionals per a un aprenentatge d’idiomes eficient. Els itineraris d’aprenentatge són conjunts d’activitats i exercicis predefinits que han estat desenvolupats per lingüistes professionals d’inlingua. Aquests itineraris contenen exercicis addicionals per a totes les unitats dels principals nivells de les sèries Anglès Comercial i Anglès General dels materials inlingua, així com dels mòduls.

Exercicis fets a mida
L’iOL permet al professorat d’inlingua de dissenyar fàcilment tot tipus d’itineraris d’aprenentatge i exercicis individualitzats, amb la qual cosa s’obren moltes possibilitats a l’hora d’oferir cursos i exercicis fets a mida, utilitzant, per exemple, vocabulari específic de l’àmbit empresarial de cada client.

Truca ara