Aprendre idiomes a inlingua esdevé més professional, eficient i divertit gràcies a l’inlingua Online Learning (iOL).

L’iOL consisteix en una sèrie d’activitats i exercicis multimèdia que complementen les classes als centres inlingua, combinant d’aquesta manera els beneficis de les classes presencials a les nostres escoles amb l’ús de les noves tecnologies, com ara Internet.

Aquestes activitats complementàries proporcionen recursos pedagògics addicionals que enriqueixen la formació presencial, i inclouen una gran varietat d’exercicis que facilita així l’adquisició de nou vocabulari i el desenvolupament de la parla i la comprensió, a més d’incrementar el coneixement de la gramàtica i exercitar el llenguatge funcional.

L’iOL conté un llibre de treball per complementar i reforçar aquest aprenentatge de les diferents llengües. Els alumnes disposen de referències i exercicis de gramàtica, exercicis de vocabulari, diccionaris, enllaços a pàgines web, etc. Un seguit d’icones que apareixeran a la pantalla ajudaran l’estudiant en tot moment. Els exercicis, de diferents tipus, estan classificats segons el nivell de l’alumne.

Amb els codis d’accés individual, cada estudiant pot connectar-se des de qualsevol ordinador a Internet i accedir a la seva fitxa personal de resultats, a les notícies personals i als diccionaris personals amb exercicis dinàmics de revisió de vocabulari.

L’iOL permet també al professorat de preparar exercicis a mida per als seus alumnes, emprant les estructures gramaticals que els cal reforçar i el vocabulari tècnic que necessiten en cada cas. D’aquesta manera s’assegura un seguiment personalitzat de l’aprenentatge.

L’iOL està en constant evolució, desenvolupant nous continguts i adaptant-se a les noves tecnologies.

Truca ara