L’inlingua Online Placement Test (iOPT) permet al futur alumne saber quin és el nivell que té de l’idioma que vol estudiar.

Es tracta d’una eina flexible que s’adapta al nivell de cadascú. A mesura que va avançant el test, aquest va modificant el seu grau de dificultat d’acord amb les respostes rebudes.

  • Aquest test és flexible i eficient.
  • Ofereix diferents tipus de preguntes.
  • Es pot fer des de qualsevol lloc i des de qualsevol ordinador.
  • Permet avaluar els cinc nivells establerts pel Marc europeu comú de referència per a les llengües (A1-C2), amb una vintena de preguntes per a cada nivell.
  • El resultat arriba immediatament al centre escollit, amb una anàlisi detallada de la prova.

El test consisteix en preguntes de gramàtica i de vocabulari, presentades en formats diferents.

Quan el test arriba al centre inlingua escollit, aquest l’analitza acuradament per determinar el nivell exacte de l’alumne i oferir-li així el curs més adequat a les seves condicions.

Truca ara