A inlingua els infants comencen a aprendre anglès amb èxit a partir d’1 any. Els materials de la sèrie DOTS han estat concebuts per cobrir les necessitats especials de l’alumnat més jove. Un cop completats els nivells de DOTS, es pot continuar amb el programa JUNIOR i prosseguir després amb el programa TEENS.

Els programes Junior i Teens insisteixen tant en la part oral com en les altres habilitats lingüístiques i aspectes gramaticals de l’anglès.

El programa Junior d’inlingua és un curs integral d’anglès que va des d’un nivell inicial fins a un nivell intermedi. Està pensat per a infants a partir de 8 anys. En aquests cursos es van introduint elements d’aprenentatge i memorització que permetran a l’estudiant un determinat nivell de comunicació espontània en anglès.

Aquest programa disposa de quatre nivells i les classes tenen lloc dos cops per setmana, en grups amb un màxim de vuit participants. Per a cada nivell, hi ha un llibre de text, un CD d’àudio i un llibre d’exercicis. Un cop finalitzada l’etapa Junior, es passa al programa Teens, destinat a adolescents.

El programa Teens consta també de quatre nivells, des d’un nivell inicial fins a un nivell intermedi. Està dissenyat per a alumnes a partir de 14 anys.

Els quatre nivells de Teens estan pensats perquè, un cop finalitzats, els alumnes estiguin preparats per superar l’examen i adquirir la titulació del First Certificate in English o altres titulacions equivalents.

Aquests programes s’imparteixen durant l’any acadèmic, de setembre a juny.

Truca ara