inlingua Andorra

El mètode inlingua

Languages change your life

inlingua disposa d’un mètode d’aprenentatge propi, i tots els docents reben una formació específica i constants actualitzacions per tal d’aplicar-lo correctament. Les escoles tenen també un equip de pedagogs qualificats, que treballen contínuament en la creació i millora dels materials. En aquest fet rau la coherència de tots els productes inlingua, ja que totes les escoles ofereixen serveis de formació en idiomes seguint el mètode exclusiu inlingua.

El mètode es basa en dècades d’experiència en l’ensenyament d’idiomes i s’adapta a les necessitats d’un món en constant transformació, emfatitzant la comunicació directa a través de l’expressió oral.

La llengua parlada, per tant, té una importància fonamental. L’alumnat es concentra, en primer terme, en les seves capacitats d’expressió oral i posteriorment treballa la lectura i les habilitats addicionals de comprensió auditiva i expressió escrita.

Tant si es necessita dominar un idioma per utilitzar-lo en el món laboral com si es tracta de superar un examen o simplement tenir desimboltura en aquell idioma, inlingua té un curs pensat per a cada persona.

Els nivells oferts a les escoles inlingua segueixen els nivells estipulats per l’ALTE (Association of Language Testers in Europe), reconeguda a tot Europa com la institució certificadora dels nivells adquirits en un idioma.

El mètode inlingua garanteix que els alumnes experimentaran de forma seqüencial les etapes de presentació, pràctica i producció. En cadascuna d’aquestes etapes s’utilitza una àmplia gamma de tècniques i activitats didàctiques diferents, amb l’objectiu que les classes sempre siguin interessants i fructíferes. El volum total del temps emprat en cadascuna de les tres etapes pot variar lleugerament en funció del tema, el vocabulari o les estructures impartides.

Presentació

L’etapa de presentació ha de ser breu. En aquesta etapa el docent és qui dirigeix i centra l’atenció. El seu objectiu és presentar nous continguts lingüístics a l’alumnat, clarificant el seu significat i oferint-ne exemples d’ús. Es posa èmfasi en una pronunciació i entonació correctes. El docent fa preguntes perquè l’alumnat participi en el procés.

Pràctica

En aquesta etapa els alumnes, controlats i guiats pel docent, exerciten oralment els continguts lingüístics introduïts a l’etapa de presentació. L’objectiu és que construeixin frases correctes en l’idioma que estan estudiant. La tasca del docent consisteix a incentivar-los i orientar-los perquè parlin, corregint-los tots els errors comesos. S’intenta que tots els alumnes siguin capaços d’expressar-se en el nou idioma automàticament, amb el menor nombre d’errors i dubtes possible.

Producció

Quan els alumnes dominin l’estructura de l’idioma que estan estudiant i siguin capaços d’utilitzar-la de forma competent, arribarà el moment d’iniciar l’etapa de producció. Aquí les activitats donen més control a l’alumne/a, sobre què diu i com ho diu. L’etapa de producció li permet emprar l’idioma de forma més creativa: combinant elements nous amb elements anteriors, parlant d’experiències pròpies, representant situacions, expressant opinions, resolent problemes, etc. En aquest cas, s’emfatitza l’ús conscient de l’idioma i no pas la mera repetició.

Truca ara