inlingua Andorra

Cursos per a empreses i mòduls

Languages change your life

inlingua ofereix els seus serveis a un gran nombre d’empreses i institucions del país (Crèdit Andorrà, MoraBanc, Banc de Sabadell, Andorra Telecom, el Periòdic d’Andorra, el Ministeri d’Educació i Cultura…), realitzant cursos d’idiomes de diferents modalitats, adaptats a les necessitats de cadascú (Banking, Tourism, Telephoning…). Totes aquestes empreses i institucions ens han confiat i ens confien la formació lingüística dels seus equips humans.

Després d’analitzar els requisits particulars, desenvolupem un curs adaptat específicament als objectius de la companyia. Amb la fita de crear un curs optimitzat, es para especial atenció a la cultura corporativa, als perfils de la plantilla i als requisits interns específics. Així mateix, l’estructura i el calendari del curs s’ajusten a les exigències de la companyia.

El desenvolupament del curs es controla i es compara amb els objectius originals de forma continuada. La persona de contacte a inlingua manté els departaments de recursos humans regularment informats.

Per a empreses, inlingua disposa de la línia de materials APP (Accelerated Professional Program), que segueix una estructura similar als materials GPP (General Purpose Program), però basant-se en situacions professionals i en el món dels negocis.

Seguint els nivells que estableix el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), la línia APP disposa també de diversos materials per a l’alumnat, recursos per al professorat i eines complementàries.

Les empreses que operen a escala nacional o internacional es beneficien enormement de l’àmplia xarxa de centres inlingua. Un contracte amb inlingua els permetrà establir una estructura homogènia pel que fa a informes, avaluacions i altres aspectes dels cursos.

Consulteu els preus de les classes per a empreses.

Mòduls

Els mòduls són cursos temàtics per a persones amb un nivell igual o superior al B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Se centren en l’àmbit professional i serveixen per millorar el nivell de l’idioma quan la feina ho requereix. Aquests cursos també són aptes per a classes particulars.

Hi ha diversos mòduls especialitzats a escollir, com ara Business Writing, Negotiating, Meetings o Telephoning.

Cada mòdul disposa d’un CD amb material d’àudio que proporciona oportunitats per a la pràctica específica de la llengua i per a l’anàlisi d’estructures enfocades al món professional. Els materials dels mòduls col·loquen l’individu en contextos comunicatius del món real, la qual cosa facilita la seva motivació.

El curs proporciona estructures de situacions del món empresarial real, introduint-hi la llengua genuïna i versàtil, practicada en contextos autèntics.

L’idioma es vincula directament a les estratègies usades en la comunicació dels negocis, permetent als principiants aplicar les seves habilitats professionals per parlar i escriure en anglès. Els cursos també s’ocupen de les tècniques de comunicació amb altres parlants no nadius.

Mòduls (de 10 a 20 hores)

 • Business Correspondence

Una de les evolucions més radicals que ha patit l’escenari laboral és la manera com els professionals s’interrelacionen. Internet i el correu electrònic han suposat una revolució respecte als hàbits anteriors. Els continguts d’aquest mòdul preparen els professionals perquè dominin les tècniques i el llenguatge d’aquest àmbit.

 • Business Writing

Les noves tecnologies han canviat el sistema de comunicació de les empreses. La immediatesa d’aquests mitjans fa que càrrecs intermedis i superiors hagin de comunicar-se de manera efectiva i per escrit. Aquest mòdul presenta les competències clau per fer-ho correctament.

 • Finance

L’àrea economicofinancera és una de les que han adoptat l’anglès com a llengua comuna entre tots els mercats. Aquest mòdul prepara els professionals d’aquest àmbit perquè puguin comunicar-se amb col·legues d’altres països.

 • Human Resources

Les àrees que gestionen els recursos humans de les empreses són una part fonamental d’aquestes. La globalització ha fet que aquestes àrees s’internacionalitzin i requereixin habilitats lingüístiques específiques, per poder ser competitives en el seu entorn. Aquest mòdul presenta aquestes habilitats.

 • Interview Skills

Les entrevistes són, moltes vegades, la carta de presentació més adequada entre professionals d’àmbits empresarials diferents. Aquest mòdul proporciona les claus perquè les entrevistes de negocis es condueixin amb rigor i professionalitat i siguin un èxit.

 • Negotiating

La globalització ha fet que les relacions entre empreses i institucions de diferents països siguin habituals. Aquest mòdul ofereix les habilitats necessàries per portar a terme negociacions efectives i amb èxit en l’idioma internacional del món dels negocis.

 • Meetings

El llenguatge tècnic emprat en reunions és molt precís i concret. Per afrontar amb èxit reunions de negocis, cal dominar aquest vocabulari i tot el llenguatge específic que sol sorgir durant aquestes trobades. Els continguts d’aquest mòdul ensenyen als professionals les tècniques lingüístiques per realitzar les reunions de la manera més efectiva possible.

 • Presentations

Fer una presentació davant d’altres professionals és una situació força compromesa que posa a prova els nervis de moltes persones. Si, a més, cal fer la presentació en un idioma estranger i no dominem el llenguatge clau per superar-la amb èxit, el desavantatge és evident. Aquest mòdul ensenya a portar a terme presentacions públiques convincents i efectives.

 • Real Estate

Una gran competitivitat en el món immobiliari fa que els seus professionals s’hagin de preparar per donar resposta a totes les demandes dels mercats. La globalització ha provocat una internacionalització de la clientela. Aquest mòdul aporta els elements bàsics i imprescindibles del món immobiliari perquè els agents puguin parlar en anglès amb desimboltura.

 • Socializing across cultures

El món globalitzat ha escurçat distàncies i la mobilitat laboral és una realitat ben propera. Molts professionals necessiten conèixer de primera mà les diferències culturals i idiomàtiques de països allunyats de l’entorn propi. Aquest mòdul proporciona les habilitats per poder desenvolupar-se correctament amb professionals d’altres cultures, això sí, sempre en anglès.

 • Telephoning

La globalització de l’economia fa que les empreses de diferents països es relacionin cada cop més. Si els contactes telefònics no són fluids, se’n ressent la imatge de tota l’empresa o institució. Aquest mòdul prepara les persones que s’han de comunicar telefònicament perquè ho facin de manera professional i altament eficient.

 • Tourism

Properament.

Truca ara