Els cursos que ofereixen els centres inlingua són un element clau per a l’èxit de l’aprenentatge. Els cursos s’adapten a les necessitats dels alumnes. S’adeqüen a diferents entorns didàctics, des de l’orientació personal individualitzada o l’orientació de grups fins als cursos intensius o els cursos per a l’obtenció de certificats, així com les tutories centrades en problemes. Aquests cursos poden impartir-se a les escoles inlingua, a les oficines dels alumnes o a casa seva.

GPP (General Purpose Program)
Aquest programa és per a joves i adults que necessiten desenvolupar els seus coneixements lingüístics per a la comunicació quotidiana i és el més utilitzat als centres del Principat.

Aquest programa, que se segueix en tots els idiomes, ha estat creat pensant en aquelles persones que volen seguir un programa d’idiomes de caràcter general. Per això, el vocabulari i les situacions treballades s’inspiren en el món quotidià i inclouen aspectes socioculturals de l’idioma.

El programa GPP s’inicia en un nivell bàsic per a alumnes sense coneixements previs de l’idioma i permet adquirir un bon nivell, dotant l’estudiant de la gramàtica i el vocabulari bàsic. S’assoleix un nivell equivalent al C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) i a totes les puntuacions del TOEFL.

Tots els nivells del programa GPP consten d’un llibre de text, un llibre d’exercicis, un CD amb exercicis d’àudio complementaris i un CD-ROM multimèdia. I cada nivell es desenvolupa en un any acadèmic, de setembre a juny.

APP (Accelerated Professional Program)
Els cursos APP disposen d’un seguit de materials pensats exclusivament per a aquelles persones que volen aprendre idiomes de manera eficient per utilitzar-los en el món laboral amb la major rapidesa i eficiència possibles.

L’objectiu del programa és poder aplicar de manera ràpida la matèria apresa dins l’entorn professional i aconseguir així un major grau d’especialització en les habilitats comunicatives.

Els llibres APP cobreixen els nivells 1-3 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) i totes les puntuacions del TOEFL.

Des dels nivells més bàsics, els materials APP plantegen tots els continguts curriculars basats en situacions pròpies de l’entorn laboral.

Els materials APP consten de llibres de text, llibres d’exercicis, CD d’àudio, CD-ROM, fitxes complementàries i vídeos.

El programa APP representa una formació íntegra per posar ràpidament en pràctica aquells coneixements necessaris per moure’s còmodament en el competitiu àmbit professional dels negocis.

Mòduls
Els mòduls són cursos temàtics per a alumnes amb un nivell igual o superior al B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Se centren en l’àmbit professional i serveixen per millorar el nivell de l’idioma quan la feina ho requereix. Aquests cursos també són aptes per a classes particulars.

Els alumnes poden escollir entre diversos mòduls especialitzats, com ara Business Writing, Negotiating, Meetings o Telephoning.

Cada mòdul disposa d’un CD amb material d’àudio que proporciona oportunitats per a la pràctica específica de la llengua i per a l’anàlisi d’estructures enfocades al món professional. Els materials dels mòduls col·loquen els alumnes en contextos comunicatius del món real, la qual cosa facilita la seva motivació.

El curs proporciona estructures de situacions del món empresarial real, introduint-hi la llengua genuïna i versàtil, practicada en contextos autèntics.

L’idioma es vincula directament a les estratègies usades en la comunicació dels negocis, permetent als principiants aplicar les seves habilitats professionals per parlar i escriure en anglès. Els cursos també s’ocupen de les tècniques de comunicació amb altres parlants no nadius.

 

Truca ara