inlingua Andorra

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Languages change your life

 

El TOEFL és un test que mesura de forma precisa i fiable el nivell de competència en anglès. Aquest test té un enfocament acadèmic: avalua la capacitat de les persones no nadiues per emprar i entendre l’idioma tal com es parla, s’escriu i s’escolta en escoles superiors i universitats. No s’aprova ni se suspèn. El resultat obtingut consistirà en una puntuació final.

Més de 4.500 escoles superiors i universitats de tot el món exigeixen aquest certificat, avalant d’aquesta manera la seva acceptació internacional.

El test TOEFL IBT avalua quatre habilitats lingüístiques:

  • Comprensió escrita: mesura la capacitat per llegir i entendre textos acadèmics.
  • Comprensió oral: mesura la capacitat per entendre l’anglès tal com es parla a la universitat.
  • Expressió oral: mesura la capacitat per parlar en anglès.
  • Expressió escrita: mesura la capacitat per redactar textos de nivell universitari.

La puntuació màxima d’aquest test són 120 punts. Gairebé totes les universitats nord-americanes que l’inclouen com a requisit d’entrada estableixen un mínim de 70-80 punts.

Actualment inlingua Andorra, com a centre examinador oficial, ofereix una convocatòria mensual per a aquest examen.

Aquest examen té una validesa de dos anys.

Truca ara