Els exàmens del Trinity College avaluen l’anglès parlat per estudiants no nadius. Els candidats han de ser majors de 5 anys i no hi ha límit d’edat.

Els exàmens del Trinity College són calibrats externament pel Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) entre els nivells A1 i C2. Això fa que cada alumne tingui el seu grau. Hi ha tres tipus d’exàmens:

GESE (Graded Examinations in Spoken English)
Hi ha dotze nivells diferents i s’avalua la part oral de l’idioma. Els candidats han de ser majors de 5 anys i no hi ha límit d’edat.

SEW (Spoken English for Work)
Hi ha quatre nivells destinats a majors de 16 anys i al seu entorn laboral. S’avalua la part oral de l’idioma.

ISE (Integrated Skills in English)
Són cinc exàmens multicompetència on s’avalua l’expressió i la comprensió orals i l’expressió i la comprensió escrites.

L’avaluació és un equilibri entre fluïdesa i precisió. Els examinadors volen saber què poden fer els candidats realment.

Hi ha una convocatòria anual durant el mes d’abril.

Per a més informació: www.trinitycollege.co.uk

 

Truca ara